مودي گرامي از اين پس مي توانيد علاوه بر سامانه www.evat.ir از سامانه www.e-vat.ir نيز استفاده نماييد 


1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392


با عنايت به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1392روز يكشنبه مورخ 31/01/93 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1. جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2. جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزيكشنبه مورخ 31/01/93 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18:00 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

3. ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اين نظام مالياتي از كليه ابعاد اقدام نمايند.

4. ادارات كل امور مالياتي مكلفند صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه‌هاي الكترونيكي اقدام و از دريافت اظهارنامه‌هاي دستي خودداري نمايند.

لازم است مديران كل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند كه به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممكن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه كليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

1392/10/14 ـ آمادگي شعب تعيين شده بانک ملي در ساعات پاياني روزهاي آخر تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

1392/10/09ـ تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پائيز) سال 1392

1392/10/04-اطلاعيه مهم
آموزش رايگان ماليات بر ارزش افزوده
قابل توجه تمامي اصناف، اتحاديه ها، کسبه و فعالان اقتصادي

1392/07/13ـ تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1392

1392/06/30- اطلاعيــه مهــم
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30ـ فهرست تکميلي بهاي فروش و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي جهت اجراء در سال 1392 و 2013

1392/05/22- لغو دستور موقت مورخ 1392/04/18

1392/04/24ـ قانون بودجه سال 1392

1392/04/09ـ تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1392


آرشيو خبر