اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


1394/02/19 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه کليه موديان مشمول اجراي مقررات نظام ماليات برارزش افزوده

به اطلاع کليه موديان محترم نظام ماليات برارزش افزوده وخريداران کالا وخدمات مي رساند از ابتداي سال 1394صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده به صورت الکترونيکي صورت مي گيرد.

نظر به اينکه صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده منوط به ثبت نام و اخذ تاييديه صحت(راستي آزمايي) مرحله دوم ثبت نام در نظام مالياتي کشور (طرح جامع مالياتي ) خواهد بود، لذا موديان محترم نظام ماليات برارزش افزوده که تاکنون در طرح جامع مالياتي ثبت نام ننموده يا ثبت نام خود را تکميل و يا رفع ايراد ننموده اند، به منظور برخورداري از تسهيلات پيش بيني شده در قانون ماليات برارزش افزوده از جمله تقسيط و بخشودگي جرائم وصدور گواهينامه و....در اسرع وقت و قبل از انقضاي اعتبار گواهي هاي صادره قبلي نسبت به ثبت نام يا تکميل ثبت نام خود در طرح جامع مالياتي اقدام نمايند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام يا تکميل و رفع ايراد کليه مراحل فرآيند ثبت نام الکترونيکي تا مهلت مقرر، گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده براي آنان صادر ويا تمديد نخواهدشد.

لذا شايسته است به منظور جلوگيري از وقفه در فعاليت هاي اقتصادي خود و عدم برخورداري از تسهيلات مزبور از جمله تاخير در صدور و يا تمديد گواهينامه ثبت نام، در اسرع وقت با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونيکي سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام الکترونيکي خود در نظام مالياتي (مشتمل برپيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام ورفع ايرادات مربوطه ) اقدام لازم به عمل آورند.

سازمان امور مالياتي کشور

1394/02/19 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه کليه موديان مشمول اجراي مقررات نظام ماليات برارزش افزوده

دستور العمل شماره260/94/501 مورخ 1394/01/26- تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

1394/01/09 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

1393/12/27 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

1393/12/13 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه صاحبان چلوکبابي ها، سالن هاي غذا خوري،
سفره خانه هاي سنتي و ساير اغذيه فروشي هاي زنجيره اي
فراخوان ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94

1393/10/14 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1393

1393/10/08 - اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43

1393/07/08 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393

1393/04/011 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1393

1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392


آرشيو خبر