اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


بخشنامه شماره 200/95/115 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان ) سال 1395 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:
ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1395 را تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1396/01/31 تسليم نمايند، امکان برخورداري صد در صد بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي مؤديان فوق الذکر فراهم نمايند.

سيد کامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

1397/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره دوم (‌فصل تابستان) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره اول (‌فصل بهار) سال 1397

1397/02/09 - اطلاعيه - عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور

بخشنامه شماره 200/97/1 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396

1396/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1396

1396/07/12 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

1396/04/13 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396

1396/01/28 تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

بخشنامه شماره 200/95/115 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395


آرشيو خبر