اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


1396/04/13 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1- جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18:00 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

3- ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اين نظام مالياتي از كليه ابعاد اقدام نمايند.

4- ادارات كل امور مالياتي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه هاي الکترونيکي اقدام و از دريافت اظهارنامه هاي دستي خودداري نمايند . مع الوصف پذيرش اظهارنامه آن دسته از مودياني که موفق به ثبت اينترنتي نگرديده اند صرفاً در 2 ساعت پاياني روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبي مبني بر ثبت اينترنتي توسط موديان محترم و همچنين درج اطلاعات مودي در فهرست اظهارنامه هاي دستي تسليمي، بلامانع مي باشد.

5- ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مودياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران کل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند که به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممکن به موديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه کليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده

1397/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره دوم (‌فصل تابستان) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره اول (‌فصل بهار) سال 1397

1397/02/09 - اطلاعيه - عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور

بخشنامه شماره 200/97/1 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396

1396/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1396

1396/07/12 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

1396/04/13 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396

1396/01/28 تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

بخشنامه شماره 200/95/115 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395


آرشيو خبر