اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


1396/07/12 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396 روز شنبه مورخ 1396/07/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1- جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1396/07/15 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18:00 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

3- ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اين نظام مالياتي از كليه ابعاد اقدام نمايند.

4- ادارات كل امور مالياتي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه هاي الکترونيکي اقدام و از دريافت اظهارنامه هاي دستي خودداري نمايند . مع الوصف پذيرش اظهارنامه آن دسته از مودياني که موفق به ثبت اينترنتي نگرديده اند صرفاً در 2 ساعت پاياني روز شنبه مورخ 1396/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبي مبني بر ثبت اينترنتي توسط موديان محترم و همچنين درج اطلاعات مودي در فهرست اظهارنامه هاي دستي تسليمي، بلامانع مي باشد.

5- ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مودياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران کل محترم امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند که به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممکن به موديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه کليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده

1397/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره دوم (‌فصل تابستان) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره اول (‌فصل بهار) سال 1397

1397/02/09 - اطلاعيه - عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور

بخشنامه شماره 200/97/1 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396

1396/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1396

1396/07/12 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

1396/04/13 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396

1396/01/28 تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

بخشنامه شماره 200/95/115 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395


آرشيو خبر