مودي گرامي از اين پس مي توانيد علاوه بر سامانه www.evat.ir از سامانه www.e-vat.ir نيز استفاده نماييد 


1392/10/04-اطلاعيه مهم
آموزش رايگان ماليات بر ارزش افزوده
قابل توجه تمامي اصناف، اتحاديه ها، کسبه و فعالان اقتصادي


با توجه به ضرورت آشنايي تمامي اصناف، اتحاديه ها، کسبه، فعالان اقتصادي و اقشار مختلف جامعه با قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي کشور بدينوسيله ازتمامي گروه هاي اقتصادي و طبقات مختلف اجتماعي که تمايل به فراگيري آموزش رايگان نظام ماليات بر ازش افزوده را در سراسر کشور دارند تقاضا مي نمايد در صورت تمايل جهت بهره مندي از آموزش رايگان اين نظام مالياتي درخواستهاي آموزش خود را به صورت فردي يا گروهي در سامانه اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.eVAT.ir و يا سامانه مرکزي ثبت نام دوره هاي مختلف آموزشهاي تخصصي آزاد و ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادي به آدرس WWW.mataz.ir ثبت و يا درخواست مکتوب خود را به دبيرخانه معاونت ارزش افزوده به آدرس خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهي، نبش کوچه شهيد محمدي يا دانشگاه علوم اقتصادي به آدرس خيابان شهيد سپهبد قرني، خيابان سميه ارسال نمايند.

1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

1392/10/14 ـ آمادگي شعب تعيين شده بانک ملي در ساعات پاياني روزهاي آخر تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

1392/10/09ـ تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پائيز) سال 1392

1392/10/04-اطلاعيه مهم
آموزش رايگان ماليات بر ارزش افزوده
قابل توجه تمامي اصناف، اتحاديه ها، کسبه و فعالان اقتصادي

1392/07/13ـ تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1392

1392/06/30- اطلاعيــه مهــم
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30ـ فهرست تکميلي بهاي فروش و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي جديد توليد داخل و وارداتي جهت اجراء در سال 1392 و 2013

1392/05/22- لغو دستور موقت مورخ 1392/04/18

1392/04/24ـ قانون بودجه سال 1392

1392/04/09ـ تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1392


آرشيو خبر