اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


1393/12/13 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه صاحبان چلوکبابي ها، سالن هاي غذا خوري،
سفره خانه هاي سنتي و ساير اغذيه فروشي هاي زنجيره اي
فراخوان ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94

بنا به اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي( عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون به شرح زير تعيين و اعلام مي‌گردد.

مشمولين مرحله ششم ثبت نام

اشخاص حقوقي و همچنين حقيقي (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون ماليات هاي مستقيم که به فعاليت هاي زير اشتغال دارند:

- چلوكبابي‌ها، سالن هاي غذاخوري و سفره خانه هاي سنتي؛
- اغذيه فروشي هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز؛

‌تذكر بسيار مهم:

فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله ششم ثبت نام اين نظام مالياتي جزء مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

مهلت و نحوه انجام ثبت نام

1- از فعالان اقتصادي فراخوان شده دعوت مي‌گردد از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد، به سامانه اينترنتي معاونت ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادي و ... جهت اجراي قانون فراهم شود. ضمناً راهنماي چگونگي ثبت نام از طريق سامانه مزبور قابل دسترسي مي باشد.

2- در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مي توانند با مراجعه به سامانه ياد شده يا به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان به عمل آيد.

3- اتحاديه هاي صنفي ذيربط نيز در صورت نياز اعضاي آنان جهت آموزش مي توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود.

4- تاريخ اجراي ساير تكاليف مقرر در قانون از جمله طي فرايند دريافت گواهينامه ثبت نام ،وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران ، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور از ابتداي سال 1394 خواهد بود.

«روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور»

دستور العمل شماره260/94/501 مورخ 1394/01/26- تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

1394/01/09 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

1393/12/27 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

1393/12/13 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه صاحبان چلوکبابي ها، سالن هاي غذا خوري،
سفره خانه هاي سنتي و ساير اغذيه فروشي هاي زنجيره اي
فراخوان ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94

1393/10/14 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1393

1393/10/08 - اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43

1393/07/08 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393

1393/04/011 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1393

1392/12/24 ـ تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

1392/10/14 ـ آمادگي شعب تعيين شده بانک ملي در ساعات پاياني روزهاي آخر تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده


آرشيو خبر