اساتید و صاحبنظران گرامی

با سلام

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

فایل: پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده

 


1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره اول (‌فصل بهار) سال 1397

با توجه به اينکه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1397 روز جمعه مورخ 1397/04/15 و مصادف با تعطيل رسمي مي باشد، بنابراين آخرين مهلت تسليم اظهارنامه روز شنبه مورخ 1397/04/16 مي باشد. لذا ضروري است کليه ادارات کل امورمالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1- جهت تسهيل امور مؤديان، کليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگويي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور کليه کارکنان بخش ماليات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1397/04/16 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18:00 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همکاران با توجه به حجم عمليات و ... به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

3- ضروري است همکاران در حوزه هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاري اعلام شده براي ادارات کل و آمادگي کامل، نسبت به پشتيباني کامل عمليات واحدهاي اجرايي اين نظام مالياتي از کليه ابعاد اقدام نمايند.

4- ادارات کل امور مالياتي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه هاي الکترونيکي اقدام و از دريافت اظهارنامه هاي دستي خودداري نمايند. مع الوصف پذيرش اظهارنامه آن دسته از مؤدياني که موفق به ثبت اينترنتي نگرديده اند صرفاً در 2 ساعت پاياني روز شنبه مورخ 1397/04/16 منوط به اخذ تعهدنامه کتبي مبني بر ثبت اينترنتي توسط مؤديان محترم و همچنين درج اطلاعات مؤدي در فهرست اظهارنامه هاي دستي تسليمي، بلامانع مي باشد.

5- ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مؤدياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران کل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند که به نحوه مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممکن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه کليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده

1397/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره دوم (‌فصل تابستان) سال 1397

1397/04/12 - دستورالعمل - تسليم اظهارنامه دوره اول (‌فصل بهار) سال 1397

1397/02/09 - اطلاعيه - عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور

بخشنامه شماره 200/97/1 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1396

1396/10/12 - تسليم اظهارنامه دوره سوم ( فصل پاييز) سال 1396

1396/07/12 - تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396

1396/04/13 - تسليم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396

1396/01/28 تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395

بخشنامه شماره 200/95/115 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395


آرشيو خبر